For advertising on C Tv and C Tv2 contact 66361011, 94402-37067, 9848646234, 94413-78607. * High speed internet, low cost , *** RVR NET *** Contact area wise : : Kukatpally : : Mr. JaiPal , # 5-1-64/3. Kukatpally, Hyderabad-500072. Ph: 9246398415 . Malkajgiri :: Mr. Raghunath ,# Shop no.5,First Floor, Mallareddy Complex, Opp. Ramchandra Theater, Malkajgiri -500047, Ph: 9246398419. Domalguda :: Mr.Mohan # 1-2-298, Street No.7, Om Plaza, Domalguda, Hyderabad-500029, Ph: 9246398423. Uppal :: Mr. T.Laxman , # 12- 143/1, Near Library, Veerappa Gadda, Opp. Water Tank, Uppal-500039, Ph: 9246398420. East Maredpalli :: Mr. Rama Krishna , # 10-1-617/A, First Floor, Mahandra Hills Road, East maredpally, Opp.State Bank of Mysore Branch, Ph: 9246398413. Jubilee Hills :: Mr. Rajesh, # 406 A, Road No-18, Jubilee Hills, Hyderabad – 500033, Ph: 9246398806 , Chanda Nagar : : Mr. ASRK Prasad, # 5-85, Second Floor, S.K House, Opp. Nagarjuna Grammar School, Chanda Nagar, Hyderabad – 500050, Ph: 9246398414 . Chital : : Mr. Rajendra Prasad, # 48-186/2, Surya Nagar, Chital, Hyderabad – 500055. Ph: 9246398421. *
   

  www.ctv.in

#406A, Road No. - 18,

Jubilee Hills, Hyderabad - 33.

Tel : 040 - 64560090, 66621011

Fax: 040 - 66621012

Web Administrator : admin@rvrmail.com


View Larger Map

Font Help | \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds | ª«sVWùÑÁN`P „ds²T…¹¸…W£qs | Fn¡ÉÜ[ gSùÌÁLki | @|qsLiÕdýÁ | \|¤¦¦¦µyLRiËص`… | ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P | ˳ØLRi»`½ | úxmsxmsLi¿RÁLi | „sƒ¯[µR…Li | úNUP²R…ÌÁV | ªyùFyLRiLi | NSLiúlgi£qs | ÉÓÁ²T…zms | ÕÁÛÇÁzms | úxmsÇØLSÇØùLis | ªyª«sVxmsOSQÌÁV | ¾»½ÌÁLigSßØ |LSÇÁNUP¸R…VLi | aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ | ryLiZNP[¼½NRPLi | AL][gRiùLi | ¥¦¦¦xqsùLi | ÇÜ[ù¼½xtsQùLi
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved